Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program wyborczy

 

Zdobyte w Parlamencie Polskim i Europejskim doświadczenia wykorzystuję realizując mój program wyborczy:

 

1. Godne życie seniorów i osób niepełnosprawnych

Miarą rozwoju społeczeństwa jest sposób,w jaki traktowani są seniorzy i osoby najsłabsze. W Polsce jest wciąż wiele do zrobienia, by żyli godnie i objęci byli najwyższą opieką zarówno w zakresie finansowym, zdrowotnym jak i społecznym. Będzie to moim priorytetem.

2. Nowoczesna Edukacja

Edukacja jest jednym z najbardziej wrażliwych sektorów zarządzanych publicznie. Reformy edukacji muszą być poparte wiedzą i doświadczeniem  wzorowane na najlepszych. W tym zakresie potrzebna jest w Polsce szeroka debata i zmiany - zamierzam się temu poświęcić.

3.Twoja przyszłość w miejscu pracy

Sztuczna inteligencja i robotyzacja zmieniają nasze życie również w miejscu pracy. By praca była bezpieczniejsza i lżejsza wspólnie uczmy się         z tych zmian korzystać. Na świecie są już dobre rozwiązania. Możemy po nie sięgać i je wdrażać.

 

Wersja XML