Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja ECON

Komisja ECON

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych ECON jest jedną z najbardziej wpływowych pośród wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego. Posiada ona uprawnienia w zakresie takich kwestii jak: regulacje sektora finansowego, swobodny przepływ kapitału i płatności, zasady konkurencji, przepisy podatkowe i pomoc publiczna. Kompetencje komisji dotyczą także polityki gospodarczej i monetarnej Unii Europejskiej a także funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz europejskiego systemu walutowego i finansowego.
 
Znaczenie Komisji ECON w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego jest szczególnie ważne ze względu na walkę z kryzysem gospodarczym. Kluczową kwestią jest bowiem nie tylko zminimalizowanie skutków zaistniałego kryzysu, ale także stworzenie regulacji prawnych zapobiegających powstaniu kolejnego w przyszłości.
 
Posiedzenia Komisji ECON odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. W skład Komisji wchodzi 48 członków oraz 46 zastępców.
 
Komisja ECON na stronie Parlamentu Europejskiego
 
Agendy i dokumenty ze spotkań

 

Wersja XML