Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Prudniku

„Uniwersytety Trzeciego Wieku kreatorami efektywnych zmian w środowisku lokalnym” – pod takim hasłem przebiega regionalna konferencja zorganizowana w dniach 27-29 września 2013 roku w Ośrodku Kultury w Prudniku.

„Uniwersytety Trzeciego Wieku kreatorami efektywnych zmian w środowisku lokalnym” – pod takim hasłem przebiega regionalna konferencja zorganizowana w dniach 27-29 września 2013 roku w Ośrodku Kultury w Prudniku. Konferencja została objęta patronatem przez Danutę Jazłowiecką, Posłankę do Parlamentu Europejskiego.

Udział w konferencji biorą przedstawiciele 21 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu południowych województw Polski: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Spotkaniom podczas wszystkich trzech dni towarzyszą m.in.: warsztaty, wykłady, stoiska wystawowe i spotkania integracyjne, podczas których ich uczestnicy dzielić się będą dobrymi przykładami, analizować wpływ Uniwersytetów na lokalne życie społeczne oraz zastanawiać się nad określeniem perspektyw i możliwości współpracy międzynarodowej i przygranicznej.

Celem konferencji jest integracja i wzmacnianie istniejącej na terenie organizujących ją trzech województw sieci Uniwersytetów, ogólnopojęta promocja działań UTW i ich aktywności na rzecz lokalnych społeczności oraz rozwój współpracy z samorządami.

Uniwersytety Trzeciego Wieku odgrywają niezwykle istotną rolę w społecznościach lokalnych. Przede wszystkim pozwalają skanalizować energię osób starszych  i skierować ją na samorozwój, ale także na działalność społeczną. Ponadto umożliwiają starszym osobom poszerzenie wiedzy, co jest istotne szczególnie teraz, gdy świat zmienia się tak szybko. Najlepszym przykładem jest to, że seniorzy bardzo często właśnie na zajęciach w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku uczą się korzystać z nowych technologii, w tym obsługi komputera i internetu. Po trzecie, instytucje te pomagają seniorom godnie przeżyć starość. To właśnie w ramach uniwersytetów bardzo często mają oni okazję spotkać się ze specjalistami ze służby zdrowia, czy poznać nowe formy aktywności fizycznej. Nie bez znaczenia jest również to, że umożliwiają one aktywny udział w kulturze – w ramach uniwersytetów organizowane są w promocyjnej cenie wyjścia do teatru, opery, czy kina. - powiedziała w przygotowanym specjalnie z okazji konferencji wystąpieniu Posłanka Danuta Jazłowiecka.

Swoją obecnością konferencję uświetnili prof. dr inż. Tomasz Malczyk – Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, Robert Pawliszko – Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora oraz trenerzy z Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu. Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia” w Prudniku prowadzone przez prezes Reginę Sieradzką. 

____________

Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) to instytucje działające od lat 70. XX wieku na całym świecie. Ich celem jest aktywizacja ludzi starszych, a także wykorzystanie potencjału seniorów na rynku pracy - ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Działalność UTW przyczynia się do zaspokajania takich potrzeb osób starszych jak: samokształcenie, poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności, wypełnianie wolnego czasu, wolontaryjne działania na rzecz innych czy też utrzymywanie więzi towarzyskich.

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku we Francji. Pierwszy polski UTW, pod nazwą "Studium III Wieku" założone zostało dwa lata później w Warszawie.

Więcej na temat tej inicjatywy można dowiedzieć się ze strony internetowej polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku dostępnej TUTAJ.

Wersja XML