Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Patronaty

Patronat honorowy Posłanki do PE Danuty Jazłowieckiej otrzymali:

Jeżeli jesteście Państwo organizatorem przedsięwzięcia,
o którego objęcie patronatem chcielibyście poprosić Danutę Jazłowiecką,
proszę pobrać WNIOSEK O PATRONAT (w formacie .doc lub w formacie .pdf), następnie wypełnić go
i przesłać drogą elektroniczną na adres

 

Patronaty i współpatronaty:

Wersja XML