Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieuregulowany stan prawny gruntów

Nieuregulowany stan prawny gruntów

W latach 70-tych XX wieku przepisy nie wymagały, aby przy stawianiu budynków spółdzielczych uwzględniać stan prawny gruntu. W okresie późniejszym wiele spółdzielni uregulowało te kwestie, jednak - ze względu na braki w dokumentacji, sytuacje niepewne lub sporne, roszczenia dawnych właścicieli lub ich spadkobierców- nie wszędzie się to udało. Tymczasem na mocy rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego z 2013 r. spółdzielnie, którym nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste gruntów nie mogą zakładać ksiąg wieczystych.  Powoduje to, że mieszkańcy lokali własnościowych w budynkach spółdzielczych mają ogromne problemy z zaciągnięciem kredytów zabezpieczanych wpisem hipoteki do księgi wieczystej. W odpowiedzi na moja interwencję Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało, że pracuje nad projektem ustawy mającym na celu wzmocnienie pozycji prawnej tych osób. Ponieważ jednak problem nieuregulowanego stanu prawnego gruntów to zagadnienie szersze (dotyczy m.in. lokatorów zasobu gminnego) zgadzam się z opinią, że nowe regulacje powinny mieć charakter kompleksowy i umożliwiać dochodzenie roszczeń wszelkim podmiotom.

 

0001.jpeg

 

0002.jpeg

 

0003.jpeg

 

 

Wersja XML