Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemoc domowa

Zdecydowanie nie zgadzam się z zapowiedzią ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej. Dokument ten formułuje konkretne zalecenia, jak skutecznie chronić ofiary przemocy domowej – zwłaszcza kobiety - a także zapewniać im pomoc i wsparcie systemowe. Wiem, że niektórym politykom Zjednoczonej Prawicy wydaje się, że w Polsce bicie żon, partnerek, matek czy córek to zjawisko marginalne. Jednak, jak wynika ze statystyk policji wcale tak nie jest. Tylko w 2019 r. w naszym kraju przemocy doznało przeszło 88 tysięcy osób, z czego ponad 65 tysięcy stanowiły kobiety. Mamy więc jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze, nie możemy się cofać! Poza bezwzględnym karaniem sprawców potrzebne są także akcje edukacyjne w zakresie radzenia sobie  z przemocą oraz umiejętności rozpoznawania zachowań przemocowych. Mam nadzieję, że dobro maltretowanych kobiet okaże się ważniejsze niż krótkotrwały polityczny interes. 

Wersja XML