Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Panorama Jazłowieckiej

Brak opisu obrazka

W czerwcu 2015 r. w Państwa ręce oddaliśmy pierwszy numer "Panoramy Jazłowieckiej", w którym znajdą Państwo aktualne informacje i doniesienia z Parlamentu Europejskiego oraz regionu.  

Gazetka jest rozpowszechniana w formie dodatku do wybranych gazet lokalnych. Osoby zainteresowane mogą ją również otrzymać bezpłatnie w biurze Danuty Jazłowieckiej przy ul. Łangowskiego 1/4 w Opolu, a także przeczytać w wersji online: 

Wersja XML